De mobiele boer is het bedrijf van Ellen de Lange. Afgestudeerd als sociaal en cultureel antropoloog, met interesse in de veranderende wereld van landbouw en de relatie tussen land & stad. Mijn MSc onderzoek (2013) richtte zich op bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector in Nederland, waarna ik vervolgens aan de slag ben gegaan bij een project organisatie die zich inzet voor een vitaal platteland. Begin 2017 startte ik als zelfstandig ondernemer.

Met de mobiele boer richt ik me op:
– Lokale verbinding en het maken van (nieuwe) ontmoetingen & samenwerkingen
– Innovatie en verduurzaming in de agro & food sector
– Bevorderen van biodiversiteit -in de breedste zin van het woord- en het vergroten van kennis over diergezondheid en dierenwelzijn

Hierbij geloof ik in kwaliteit, in educatie door participatie & daag ik mensen uit om door de ogen van een ander te kijken; om zo nieuwe perspectieven te ontwikkelen en verandering in gang te zetten.

De mobiele boer is te vinden:
Op plekken waar energie of inzicht nodig is om een ontwikkeling op gang te krijgen of te houden. Of daar waar een gat valt tussen beleid en praktijk, waar men op zoek is naar een vertaalslag en verbinding tussen plannen & behoefte. Waar mensen willen leren over landbouw, natuur of voedsel. En daar waar een goede dosis Overijsselse nuchterheid een welkome aanvulling is.

Samenwerken of koffie doen? Neem contact op via ellen@demobieleboer.nl


@