De mobiele boer is het bedrijf van Ellen de Lange. Mijn werkende leven startte ik in de zorg; daar zag ik hoezeer gezonde voeding, natuur en landbouw bijdraagt aan kwaliteit van leven van mensen. In 2013 studeerde ik af als sociaal en cultureel antropoloog op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanwege mijn interesse in de veranderende wereld van voedsel en landbouw, richtte mijn MSc onderzoek zich op bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector in Nederland.

Met mijn bedrijf de mobiele boer, richt ik me vanuit een onafhankelijke en onderzoekende rol op innovatie en verduurzaming in de agro & food sector, het maken van (nieuwe) ontmoetingen & samenwerkingen en bevorderen van biodiversiteit -in de breedste zin van het woord- en het vergroten van kennis over (dier)gezondheid en dierenwelzijn. Hierbij doe ik alleen dingen waar ik energie van krijg, ik geloof in in kwaliteit en educatie door participatie. Graag daag ik mensen uit om door de ogen van een ander te kijken; om zo nieuwe perspectieven te ontwikkelen en verandering in gang te zetten.

Je vindt de mobiele boer op plekken waar energie of inzicht nodig is om een ontwikkeling op gang te krijgen of te houden. Daar waar een gat valt tussen beleid en praktijk, waar men op zoek is naar een vertaalslag en verbinding tussen plannen & behoefte. Waar mensen willen leren over landbouw, natuur of voedsel. En daar waar een goede dosis Overijsselse nuchterheid een welkome aanvulling is.


@