Gelders Agrarisch Jongeren KontaktROL: Coördinator

IN OPDRACHT VAN: Plattelands Jongeren Gelderland

SAMEN MET: het bestuur van Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt organiseer ik bijeenkomsten en trainingen. Het ontwikkelen van (agrarisch) ondernemerschap en het creëren van dialoog rondom landbouw en voedselproductie staat hierbij centraal.

 @