Gelders Agrarisch Jongeren KontaktROL: Coördinator

IN OPDRACHT VAN: Plattelands Jongeren Gelderland

SAMEN MET: het bestuur van Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt organiseerde ik bijeenkomsten en trainingen (2017-2019). Het ontwikkelen van (agrarisch) ondernemerschap en het creëren van dialoog rondom landbouw en voedselproductie stond hierbij centraal.

 @