Platform Natuurlijke VeehouderijROL: Netwerk coördinator 

IN OPDRACHT VAN: Platform Natuurlijke Veehouderij

SAMEN MET: veehouders, dierenartsen en sectorpartners ondersteun ik de beweging naar een meer natuurlijke veehouderij. Centraal staat het bevorderen van diergezondheid, het toepassen van kruiden in grasland en het verantwoord toepassen van natuurlijke middelen op het boerenerf. Zo werken we samen aan een wereld, met dieren in balans met hun omgeving en producenten die een eerlijke prijs ontvangen.@