Smart Grass ProductionROL: Procesbegeleider

IN OPDRACHT VAN: Stimuland

SAMEN MET: jonge boeren uit de regio Rivierenland, loonwerkers, onderwijs en bedrijfsleven organiseerde ik thema bijeenkomsten in het kader van het project Smart Grass Production. Dit project stond in het teken van het verhogen van de grasopbrengst op de Gelderse rivierklei tegen een minimale milieubelasting. 

 

Smart Grass Production
Smart Grass Production
Smart Grass Production


@