In samenwerking met – en in opdracht van – vervul ik als zzp’er een rol binnen diverse projecten. Graag verbind ik me vanuit een organiserende, coördinerende of adviserende rol aan gemeenschappelijke uitdagingen. Vaak in meerjarige projecten, soms als meedenker in een concreet vraagstuk, soms als manusje-van-alles in een opdracht. Bekijk hier mijn lopende en afgeronde projecten:


@