Café 02 – Club CeleROL: Programmamaker

IN OPDRACHT VAN: Zwolse Theaters 

SAMEN MET: de redactie van Club Cele programmeerde ik in seizoen 2018/2019 de programmalijn ‘Voedsel des Vaderlands’. Elke derde dinsdagavond van de maand kunnen inwoners van de brede regio Zwolle hier terecht om informatie en inspiratie te halen en te brengen. Tijdens de ‘Voedsel des Vaderlands’ meet-ups agenderen we het gesprek over voedselproductie, scheiden we feiten van fabels en verkleinen we de afstand tussen boeren en stedelingen. @