Zorgbelang InclusiefROL: Projectleider

IN OPDRACHT VANZorgbelang Inclusief

SAMEN MET: de Leefbaarheidsalliantie Gelderland richt ik mij op de verbinding tussen stad en ommeland. Hierbij ontwikkel ik projecten en nieuwe (boer-burger) samenwerkingen waarbij jeugd uit de stedelijke omgeving leert over thema’s rondom voedselproductie en duurzaamheid. Vanuit deze rol bied ik tevens procesbegeleiding en advies aan Gelderse bewoners initiatieven

 @